Krepšelis 0

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Tiekėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu ocdeco.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2. Pirkti ocdeco.lt internetinėje parduotuvėje turi teisę visi juridiniai ir fiziniai asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka bei nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis.

1.3. Pirkėjas, patvirtindamas taisykles, garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1. 2. punktu, turi teisę pirkti prekes ocdeco.lt internetinėje parduotuvėje.

1.4. Sutartis tarp Pirkėjo ir Tiekėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Tiekėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“ (žr. 5 punktą „Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai“).

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Užsisakyti prekes ocdeco.lt internetinėje parduotuvėje Pirkėjas gali užsiregistruodamas ir įvesdamas registracijoje prašomus duomenis.

2.2. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog Pirkėjo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo ocdeco.lt internetinėje parduotuvėje, Tiekėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir/arba telefonu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.3. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes ocdeco.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su ocdeco.lt internetine parduotuve, pranešdamas Tiekėjui apie tai el. paštu, išskyrus atvejus, kai prekės siuvamos pagal išankstinį Pirkėjo užsakymą.

3.3. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.

3.4. Jeigu pasikeičia Pirkėjo duomenys, pateikti registracijos formoje, Pirkėjas privalo juos atnaujinti nedelsdamas.

3.5. Pirkėjas, naudodamasis ocdeco.lt internetine parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

4. Tiekėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1. Tiekėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis ocdeco.lt internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

4.2.Tiekėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą ocdeco.lt internetinėje parduotuvės registracijos formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims.

4.3. Tiekėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

4.4. Tiekėjas turi teisę keisti prekių asortimentą internetinėje parduotuvėje ocdeco.lt, taip pat prekių asortimentas gali skirtis nuo prekių, esančių kitose prekybos vietose.

5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai

5.1. Ocdeco.lt internetinėje parduotuvėje Pirkėjas internetu gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą. Užsakymai telefonu, el. paštu priimami nustatytomis darbo valandomis.

5.2. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai Pirkėjas, pirkdamas internetu, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, o gavęs užsakymą Tiekėjas jį patvirtina.

5.3. Prekių kainos ocdeco.lt internetinėje parduotuvėje nurodomos eurais, įskaitant PVM.

5.4. Pirkėjas atsiskaityti už prekes gali naudojantis el. bankininkystės sistema. Pinigus Pirkėjas perveda į ocdeco.lt internetinės parduotuvės atsiskaitomąją sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kurio el. bankininkystės sistemoje vyksta piniginės operacijos.

5.5. Pirkėjas gali pasirinkti apmokėjimą grynaisiais pinigais, jei pasirenka prekių atsiėmimą ocdeco.lt biure.

5.6. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

5.7. Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 24 valandas, užsakymas atšaukiamas.

6. Prekių pristatymas

6.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą, pašto kodą, nurodyti tikslų savo telefono numerį.

6.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Tiekėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

6.3. Pirkėjas įsipareigoja priimti prekes sekančią dieną nuo pranešimo gavimo, kad jam bus ryt pristatyta siunta. Pirkėjui nepriėmus ir/ar neatsiėmus siuntos ji vežama pakartotinai. Dėl pakartotinų pristatymų Tiekėjas turi teisę apmokestinti Pirkėją, jei dėl šių pristatymų bus patirtos papildomos išlaidos.

6.4. Prekes pristato Tiekėjas, Tiekėjo įgaliotas atstovas (kurjeris) arba Pirkėjas atsiima artimiausiame pašto skyriuje, siuntų terminaluose arba ocdeco.lt ofise, priklausomai nuo to, kokį pristatymo būdą pasirinko Pirkėjas.

6.5. Tiekėjas pristato Pirkėjui prekes, vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių.

6.6. Visais atvejais Tiekėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos, arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės, arba dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Tiekėjo.

6.7. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Tiekėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje. Jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės, prekės yra nekokybiškos, arba jų kiekis neatitinka užsakymo.

6.8. Pirkėjas, pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus, privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas, arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų, Tiekėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją, dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.

6.9. Pirkėjas, savo nuožiūra negali keisti prekių pristatymo adreso, kai siunta yra išvežta. Jeigu pristatymo vieta yra pakeičiama asmeniškai tariantis su kurjeriu, ar kita pristatymą teikiančia tarnyba, Tiekėjas neatsako už siuntų pristatymo termino vykdymą bei turi teisę papildomai apmokestinti Pirkėją už patirtas papildomas išlaidas dėl savavališko kliento pristatymo adreso pakeitimo esant išsiųstai siuntai. (Patirtos išlaidos gali būti padengiamos, išrašant papildomą sąskaitą Pirkėjui, arba  išskaičiuojamos iš grąžinamų prekių sumos.

6.10 Užsakymų atlikimas iki 7 d.d., ir stengiamės tai atlikti kuo greičiau. Pristatymo terminas 1-3 d.d.

7. Prekių kokybės, garantijos

7.1. Prie kiekvienos prekės, pateiktos internetinėje parduotuvėje ocdeco.lt, yra nurodyti duomenys apie tą prekę.

7.2. Tiekėjas neatsako už tai, kad ocdeco.lt internetinėje parduotuvėje esančios prekės spalva, ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos, dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

7.3 Tiekėjas atsako už ocdeco.lt internetinėje svetainėje pateiktas prekes ir jų kokybę.

8. Prekių grąžinimas ir keitimas

8.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis LR Vyriausybės 2014 m. liepos mėn. 22 d. nutarimu Nr. 738 (Žin., 2014, Nr. 2014-10565) patvirtintomis mažmeninės prekybos taisyklėmis. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.

8.2. Pirkėjas, grąžinamas arba keičiamas prekes gali siųsti jam patogiausiu būdu. Tiekėjas nekompensuoja prekių grąžinimo, arba keitimo išlaidas.

8.3. Norėdamas grąžinti ar keisti prekę(-es), Pirkėjas gali tai padaryti per 3 (tris) darbo dienas nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos. Prieš išsiunčiant netinkamas prekes, būtina informuoti Tiekėją el. paštu ir užpildyti prekių keitimo – grąžinimo formą, nurodant joje grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis.

8.4. Pavėlavus daugiau nei 3 darbo dienas, grąžinimas nepriimamas.

8.5. Pirkėjui grąžinus 8.3. punkte nurodytais terminais, pinigai bus pervesti į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą ne vėliau kaip per 14 dienų nuo grąžinimo gaminio ir tvarkingų grąžinimo dokumentų gavimo dienos.

8.6. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nesugadinta, nenaudota, tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė). Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.

8.9. Tiekėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 8.3. ir 8.6. punktuose nustatytų prekių grąžinimo terminų ir sąlygų. Jūsų grąžinamos prekės bus įvertintos, ar gaminiai grąžinti laikantis aukščiau nurodytų sąlygų. Jei sąlygų buvo nesilaikoma, pinigai grąžinami nebus. Dėl prekės pristatymo ar atsiėmimo, tokiais atvejais bus tariamasi individualiai.

8.8. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekę, Tiekėjas įsipareigoja priimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis per protingą terminą.

8.9. Jeigu Pirkėjas grąžina prekę, pirktą akcijos metu, grąžinama už prekę sumokėta suma (po nuolaidos) arba jeigu grąžinama prekė yra akcijos sudėtinė dalis ir likusios negrąžintos užsakymo prekės, nebetenkina akcijos sąlygų, iš grąžintinos sumos išskaičiuojama pritaikyta nuolaida.

8.10. Jei pirkimo metu pirkėjui buvo pritaikytas nemokamas pristatymas, prekės (-ių) grąžinimo atveju iš bendros pirkėjo sumokėtos sumos (jei ji nebetenkina nemokamo pristatymo sąlygų arba grąžinamas visas užsakymas) išskaičiuojamos siuntimo išlaidos pagal tuo metu galiojusius pristatymo tarifus.

8.11. Jei Pirkėjas atlieka užsakymą, kuris siuvamas individualiai, atgal prekės nėra priimamos. Esant poreikiui, individualaus užsakymo prekės gali būti taisomos.

9. Pirkėjo ir Tiekėjo atsakomybė

9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Tiekėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

9.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis ocdeco.lt internetine parduotuve.

9.3. Tiekėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Tiekėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

Nuolaidos tik Jums!

Tapkite VIP klientu ir gaukite išskirtines nuolaidas ir pasiūlymus!